Nemzetközi Tudományos Konferencia Nemzetközi Tudományos Konferencia Regisztráció a konferenciára

A Selye János Egyetem

Nemzetközi Tudományos Konferenciája – 2016

„Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban“

A konferencia 2016. szeptember 13-14-én kerül megrendezésre
a SJE Konferencia-központjában (Hradná 2, 945 01 Komárno)

 

Medzinárodná vedecká konferencia

Univerzity J. Selyeho – 2016

„Súčasné aspekty vedy a vzdelávania“

ktorá sa bude konať v dňoch
13.–14. septembra 2016
v Konferenčnom centre UJS (Hradná 2, 945 01 Komárno)