Nemzetközi Tudományos Konferencia Nemzetközi Tudományos Konferencia Regisztráció a konferenciára

Medzinárodná vedecká konferencia

Univerzity J. Selyeho – 2016

„Súčasné aspekty vedy a vzdelávania“

ktorá sa bude konať v dňoch
13.–14. septembra 2016
v Konferenčnom centre UJS (Hradná 2, 945 01 Komárno